Selectspray

Selectspray 2

Selectspray is het selectief bestrijden van onkruiden door middel van sensoren die bladgroen (onkruid) herkennen. Zodra de sensoren vaststellen dat er bladgroen in het zichtveld is, wordt er een signaal afgegeven, zodat het onkruid bespoten wordt. Door middel van GPS en het programma Vista wordt er een nauwkeurige registratie bijgehouden van de toegepaste hoeveelheden bestrijdingsmiddel op een bepaalde locatie of route. Selectieve onkruidbestrijding is mogelijk op trottoirs, bestratingen, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en overige verhardingen.

Deze manier van onkruidbestrijding valt onder de DOP-methode.