Boomwortelsnijden

Boomwortelsnijden 3

Voorkom beschadigingen aan het wegdek of fietspaden door het opdrukken van boomwortels. Onze boomwortelsnijder voorkomt de noodzaak om bomen te rooien en voorkomt dat er schade en overlast optreedt met de hiermee gepaard gaande ongevallen.

Door het doorsnijden van boomwortels langs fietspaden, wegen, trottoirs, voetpaden, sportvelden en greens op golfbanen behoort schade aan deze objecten tot het verleden.

Levensgevaarlijke situaties voor fietsers en andere weggebruikers worden door de bewerking met de boomwortelsnijder voorkomen.

De boomwortelsnijder is curatief in te zetten na het ondervinden van schade of overlast. Beter is het om deze preventief in te zetten. Dit werkt sneller en is daardoor ook voordeliger en men voorkomt schade door opdrukkende wortels.

De machine werkt tot een diepte van 30 centimeter en een dikte van de wortels tot 30 centimeter.
Snijden is mogelijk tot vlak langs de stam zonder dat er noemenswaardige schade ontstaat. Het snijvlak is glad, zodat de kans op ziektes of infecties klein is.

In de afgelopen jaren zijn er kilometers wegbermen met jonge tot zeer oude bomen met succes behandeld. Dit alles tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Na de werkzaamheden zijn er geen bomen uitgevallen, of op enige andere wijze beschadigd.

Wilt u meer informatie over deze snelle en kostenbesparende methode neem dan contact met ons op