Eikenprocessierups

Processierupsbestrijding 1

Ter bestrijding van de eikenprocessierups beschikken wij over een smalspoorcombinatie, tractor met getrokken blower. De blower kan tot een hoogte van 25 meter de eikenprocessierups bestrijden. Deze combinatie is uitermate geschikt om in te zetten op moeilijk bereikbare plaatsen.

Ter bestrijding van de rupsen maken wij gebruik van een bacteriepreparaat op basis van Bacillis thuringiensis. Deze natuurlijke bestrijder stopt de vraat van rupsen, waarna deze sterven. Het bestrijdingseffect is het grootst bij toepassing op jonge rupsen. Het is dan ook raadzaam een bestrijding uit te voeren kort na het waarnemen van de eerste rupsen.

De eikenprocessierupsen vervellen vijf keer, echter na de derde vervelling ontstaan er de brandharen. Het is dus noodzaak om voor de derde vervelling een bestrijding uit te voeren. Veelal is dit in de periode eind april en mei.