Teeltbegeleiding

Als bedrijf hebben wij als doel om u te ondersteunen in het nemen van de juiste maatregelen aangaande teeltoptimalisatie. Met een hoge mate van betrokkenheid durven wij dan ook te zeggen dat wij uw gewas als ons gewas zien.

Alvorens de teelt begint, adviseren wij u graag omtrent vruchtwisseling, bodembeheer, grondmonsters, bemesting, groenbemesters, biodiversiteit, grond gebonden ziekten en verdere teeltaangelegenheden. Dit alles om het teeltdoel te behalen dat u voor ogen heeft. Het toepassen van precisiefarming middels plaats specifieke bemesting is iets dat wij al jaren standaard uitvoeren. 

Na het planten of zaaien van het gewas houden wij middels veldbezoeken de stand van het gewas in de gaten en passen indien nodig de juiste gewasbeschermingsmaatregelen toe. Uiteraard hebben wij de beschikking over diverse waarschuwingssystemen en weerprogramma’s om op de juiste moment, geïntegreerd, de juiste gewasbescherming toe te passen.

Duurzaamheid, milieu en effectiviteit hebben wij hoog in het vaandel staan, eventuele eisen aangaande certificering zullen wij in overleg met u opvolgen.

 

‘Met de expertise en ervaring die Timmermans Agri- Service in huis heeft is een geslaagde teelt gegarandeerd’.

38 september teeltbegeleiding prei