Teeltbegeleiding

Al voordat u begint met de nieuwe teeltwerkzaamheden, adviseren wij u graag omtrent de vruchtwisseling, basisbemesting en verdere teeltaangelegenheden. In eerste instantie doen we dit aan de hand van perceelshistorie en aan de analyses van grondmonsters.

Als de gewassen eenmaal gezaaid of geplant zijn kunnen wij uw teelt begeleiden en samen met u als klant overleggen welke bestrijdingsmaatregelen er nodig zijn en wanneer deze toegepast dienen te worden.

38 september teeltbegeleiding prei