Land- en tuinbouwspuiten

Spuiten prei 2

Dit is de kernactiviteit van het bedrijf. Wij hebben de beschikking over een zevental moderne zelfrijdende spuitmachines die in bijna alle land- en tuinbouwgewassen inzetbaar zijn. De machines beschikken over een variabele spoorbreedte verstelling van 1,50 tot 2,25meter, hoge bodemvrijheid en spuitboombreedte tot 42meter. Alle machines zijn uitgerust met HTA luchtondersteuning. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een lucht-vloeistofdop, waarbij de spuitvloeistof vermengd wordt met perslucht en zo gedwongen het gewas in wordt gespoten.

 

Spuiten graszoden

Het behoort tot de mogelijkheden om voor het seizoen samen met de klant een bestrijdingsstrategie te bedenken. Dit om vloeiend van start te gaan als uw gewas geplant of gezaaid is.

​​U krijgt tevens van ons een gewasbeschermingsplan en aan het einde van de teelt kunnen wij voor u teeltregistratielijsten uitdraaien, zodat in het kader van voedselveiligheid u ten alle tijde goed kunt anticiperen.