Bemesting

Strooien 3

Het bemesten naar behoeften van de plant hoort ook bij gewasverzorging. Voorafgaand aan de teelt zijn bodemanalyses genomen en er is bekend welk gewas er geteeld gaat worden. Om de diverse gewassen aan voldoende nutriënten te voorzien en te zorgen dat deze nutriënten ook opneembaar zijn voor de plant is het belangrijk om te bemesten.

Wij hebben de beschikking over een drietal zelfrijdende kunstmeststrooiers waarmee we alle soorten vaste meststoffen kunnen strooien op uw perceel. Deze machines zijn voorzien van drukwisselsysteem in de banden waardoor bodemverdichting beperkt wordt. Daarnaast kunnen de machines op smalle banden waardoor we de gelegenheid hebben door smalle sporen te rijden zonder schade aan uw gewas. De spoorbreedte is variabel instelbaar van 1,80 tot en met 2,25 meter. De werkbreedte van deze machines is variabel van 8 tot en met 42 meter. Het toedienen gebeurt op taakkaarten door middel van de behoeften in de bodem zichtbaar te maken of er wordt een vaste gift toegediend.

Strooien 2

Er zijn diverse soorten standaard meststoffen beschikbaar echter bieden wij ook nog de mogelijkheid een blend van verschillende meststoffen te maken. Met onze meststoffenblender kunnen we diverse meststoffen op maat blenden naar gelang de behoefte van het gewas. Dit kan vervolgens met een toepassing toegepast worden met als voordeel dat er minder vaak door het perceel gereden wordt.

 

Meststoffen 

Wij hebben een tweetal pH verhogende producten in ons pakket zitten:

1. Agrikalk PLUS 57% Ca + 18% MgO

PH verhogende vochtige poederkalk. Kalk neutraliseert het zuur in de bodem en het verbetert de bodemstructuur. Kalk voorziet planten van twee zeer belangrijke voedingsbestanddelen calcium (Ca) en magnesium (MgO). 

2. Agrikalk 50% Ca pH verhogende vochtige poederkalk. Kalk neutraliseert het zuur in de bodem en verbetert de bodemstructuur. 

3. Kali

21% K20+ 7% MgO

Kali is na stikstof, de voedingsstof die door planten in de grootste hoeveelheid wordt opgenomen. Tuinbouw gewassen maar ook mais hebben een hoge kali behoeften. 

4. Gips 25% CaO + 30% SO3

Gips bevat calciumsulfaat en heeft een positieve invloed op bodemstructuur, kleihumuscomplex en organische stof. Door gips te gebruiken wordt waterregulatie, worteling, ziektewering en berijdbaarheid verbeterd. 

5. Miragmag 54% CaO+ 18% Mgo

Miramag is evenals Agrikalk PLUS een bodemverbeteraar. Daarnaast bevat miramag ook calcium (Ca) en magnesium (MgO). Miramag is iets fijner waardoor het sneller opgenomen wordt door de planten. 

6. Kalkammonsalpeter N27% Kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende kunstmest in korrelvorm die de plantengroei stimuleert.
7. Patentkali 30% K2O + 10% MgO + 42% SO3 Patentkali bestaat uit drie voedingsstoffen: kalium, magnesium en zwavel welke direct opneembaar zijn voor de plant. Patentkali houdt uw gewas gezond. 

De meststoffen in poedervorm zijn gunstig geprijsd ten opzichte van de reguliere gekorrelde kunstmestsoorten. Naast producten bieden we alle andere meststoffen, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.