Snelspitten en rijsporen

Spitten en sporen rijden 1Wij beschikken over een snelspitcombinatie waarmee we tot een maximale diepte van 40cm uw percelen kunnen spitten. Het voordeel van spitten ten opzichte van ploegen is dat uw perceel direct zaaiklaar is.

Spitten en sporen rijden 3Het is mogelijk om voor beddenteelten direct met behulp van GPS sporen in het perceel te leggen. Dit kan op een spoorbreedte van 1,50, 1,60 1,80 en 2.25 meter. De voordelen hiervan zijn dat u zelf geen sporen meer hoeft te rijden wat een extra werkgang bespaart en door de GPS precisie de bedjes nauwkeurig op afstand liggen. Voor spuitwerkzaamheden betekent dit onder andere dat er tussen de spuitbanen geen overlap mogelijk is.