Groene grondontsmetting

maaier en spitter

Schadelijke aaltjes en schimmels zorgen steeds vaker voor problemen en opbrengstderving in vele vollegrondsgewassen. Door de strengere regelgeving valt hier in veel gevallen chemisch weinig aan te doen.

Een alternatief van chemische grondontsmetting kan zijn groene ( biologische ) grondontsmetting. Door het telen van speciale multiresistente groenbemesters of mengsels van groenbemesters die een hoog gehalte aan glucosinolaten bevatten kan een aaltjes of schimmel dodend effect behaald worden.  Als het gewas voor circa 60% in bloei staat dient deze dan gefreesd en ingewerkt te worden. Door het freezen komen de glucosinolaten vrij, die in de bodem omgezet worden in isothiocyanaten. Deze stof heeft een vergelijkbare werking als metam-natrium. Voorwaarde voor een goede werking is echter wel dat het gewas voldoende ontwikkeld moet zijn, de bodemtemperatuur niet te laag is en de bodem voldoende vochtig is.

Met onze spitcombinatie kunnen wij het bloeiende gewas goed kort freezen en goed verdelen in de bodem waarna de bodem dicht gerold wordt middels en gladde rol. Op deze manier wordt voorkomen dat het gevormde gas te snel vervliegt.