Blogs

17 maart, 2016

Kali Bemesting

Wij willen u er op attenderen dat u er verstandig aan doet om uw kalibemesting eens goed onder ogen te brengen. Met de huidige wet en regelgeving is het onmogelijk om voor alle gewassen voldoende kali te bemesten met dierlijke mest. Voor grasland, mais en overige kali minnende land- en tuinbouwgewassen is het raadzaam om deze kunstmest aan te vullen.Kalium heeft de volgende eigenschappen:...

Lees meer


17 maart, 2016

Landbouwzout

Suikerbieten: In het afgelopen seizoen werden er in de suikerbieten goede resultaten gehaald, dit komt door een uitgekiende bemesting van zowel Stikstof, Kali en Natrium. De eerste twee elementen worden voor het grootste gedeelte uit drijfmest gebracht, het element Natrium brengen we op peil door het strooien van landbouwzout. Natrium heeft een positieve invloed op zowel het wortelgewicht als...

Lees meer


16 oktober, 2015

Gewasbeschermingsmonitor

Vanaf februari 2015 is het voor iederen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt  verplicht om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.Deze gewasbeschermingsmonitor is in de plaats gekomen van het gewasbeschermingsplan. In deze monitor moeten alle daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegeerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen...

Lees meer


17 maart, 2015

Granulaat inspitten

Sinds dit jaar hebben wij de mogelijkheid om tijdens het spitten granulaten ter bestrijding ( verlamming ) van aaltjes aan te wenden. Afhankelijk van het soort granulaat kan deze voor de spitas of achterop de machine aangebracht en ingewerkt worden. Dit kan gecombineerd worden met het rijden van sporen.  Informeer naar de mogelijkheden. 

Lees meer


3 december, 2014

Winnaars van de Tuinbouwrelatiedagen 2014

De winnaars van onze kennisquiz van de Tuinbouwrelatiedagen 2014 zijn:Dinsdag 25 november:- Wiel Gommans (Kessel)Woensdag 26 november:- Henk Classens  (Castenray)Donderdag 27 november:- William Steeghs (Oirlo)Van Harte Gefeliciteerd!Jullie prijs omvat een gps opmeting van één perceel en drie beperkte bodemanalyse op dit perceel.

Lees meer