Kali Bemesting

17 maart 2016

Wij willen u er op attenderen dat u er verstandig aan doet om uw kalibemesting eens goed onder ogen te brengen. Met de huidige wet en regelgeving is het onmogelijk om voor alle gewassen voldoende kali te bemesten met dierlijke mest. Voor grasland, mais en overige kali minnende land- en tuinbouwgewassen is het raadzaam om deze kunstmest aan te vullen.

Kalium heeft de volgende eigenschappen:
• Het vermindert de gevoeligheid van de gewassen voor droogte.
• Het vermindert de gevoeligheid van het gewas voor (nacht)vorst.
• Het kan de schade door sommige schimmelziekten enigszins beperken.
• Het verbetert kwaliteitseigenschappen (zoals smaak, kleur, geur, houdbaarheid) van diverse producten.
• Voor grasland geldt dat kaliumtekort de groeisnelheid van het gras remt.

Terug naar het nieuwsoverzicht