Bestrijdingsmiddelen

Agrizo

Vanwege oplopende vraag is de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen verschoven naar Agrizo. Agrizo is u toeleverancier en bezit de expertise voor een gezonde bodem en optimaal teeltresultaat. Daarnaast is Agrizo de leverancier van zaaizaden van graszaad tot groenbemester tot bloemenmengsels. Ook voor meststoffen, folie en gewasbeschermingsmiddelen kunt u bij Agrizo terecht. Door een uitgebalanceerde voorraad is er voor ieder probleem wel een middel op voorraad.

 

Door de expertise die we in huis hebben kunnen we u een passend advies geven en eventueel kunnen we voor u de teeltbegeleiding verzorgen.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen afgehaald of indien gewenst op locatie bezorgd worden.

Voor het verstrekken van bestrijdingsmiddelen moeten wij in het bezit zijn van een kopie van uw spuitlicentie, of u dient uw spuitlicentie bij zich te hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.agrizo.nl