Grondmonstername

Meten is weten.

Grondmonsters nemen 1

Een goede gewasverzorging begint met een goede bemesting. Om onze klanten hiermee van dienst te kunnen zijn, zijn wij al enkele jaren dealer van een laboratorium. Hierdoor zijn wij bevoegd tot het nemen van grondmonsters, aaltjesmonsters, gewasmonsters en watermonsters.

Aan de basis van iedere teelt ligt toch wel een bodemanalyse om de bemestingstoestand van een perceel in beeld te hebben. Deze monsters worden veelal eens in de 3 à 4 jaar genomen.

Voor het onderzoeken van de bemestingstoestand van de bodem zijn er diverse pakketten mogelijk.

Analyses

Grondmonsters nemen 2

Als basis wordt er in iedere analyse minimaal onderzocht:

  • pH
  • Fosfaat
  • Kali
  • Magnesium
  • Organische stof
  • Stikstof leverend vermogen
     

Een goede pH van de bodem is belangrijk voor de opname van diverse nutriënten door de plant, echter ook voor het bodemleven en het klei humus complex ( CEC )

Doordat wij de grondmonstername bij u uit kunnen voeren met behulp van GPS kunnen wij u gedetailleerde bodemkaarten van de bemestingstoestand van de bodem leveren. Dit doen wij door éénmalig u perceel met een Quad uitgerust met GPS systeem de veldgrenzen vast te leggen. Vervolgens wordt in samenspraak met u op diverse GPS punten een monster genomen. De analysegetallen worden vervolgens Agritip verwerkt en aan de hand van deze analyse wordt een bemestingsadvies gemaakt.

U kunt na 3 à 4 jaar weer op deze zelfde monsterpunten weer grondmonsters laten nemen. Hierdoor kunt u het verloop van de bemestingstoestand van de percelen nauwkeurig volgen.

Voor informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen!