PH vaak onderschat

17 maart 2016

Wij zien steeds vaker dat bij diverse teelten, o.a. continu teelt van mais- en grasland dat de pH erg laag is en dat men niet altijd inziet dat dit wel een belangrijke spil is in de capaciteit van de bodem om meststoffen beschikbaar te maken voor het gewas. Gronden met een te lage pH hebben vaak ook een lage CEC waarde. CEC ( klei humus complex ) is een maatstaaf voor bodemvruchtbaarheid. Bij een pH van lager als 5 neemt de beschikbaarheid van stikstof, fosfaat en kali af. Zeker gezien de aangescherpte bemestingswetgeving is dit zeker niet gewenst. Bij een goede pH is er een betere wortelontwikkeling, hogere CEC, toename van organische stof, hogere mineralisatie en efficiëntie van meststoffen en hogere gewasopbrengsten. Bijkomend voordeel is dat gewassen en ook onkruiden vitaler zijn. Onkruiddruk zal op den duur dalen doordat gewassen beter groeien ( o.a. dichtere grasmat ) en onkruiden beter te bestrijden zijn.

Timmermans Agri Service heeft de volgende kalkmeststoffen voor u:
Agrikalk plus: 57 NW + 18% MgO + 25% Ca
Agrikalk : 50 NW + 37% Ca
Beiden eventueel variabel te strooien met schotelstrooier, machine uitgerust met drukwisselsysteem voor minimale insporing.
Calciumgranulaat: 54 NW + 4% MgO + 41% Ca
Te strooien met driewielige pneumatische strooier met drukwisselsysteem, zeer geschikt om in bv blijvend grasland te strooien. Ook variabel strooien is mogelijk.

Terug naar het nieuwsoverzicht