Zuiveringsinstallatie

Om drift, uitspoeling, afspoeling en erf- emissie zo veel mogelijk te voorkomen hebben wij in 2020 geïnvesteerd in een zuiveringsinstallatie. Deze zuiveringsinstallatie biedt te mogelijkheid gewasbeschermingsmiddelen af te breken waarna het gezuiverde water hergebruikt kan worden. Hiermee dragen wij bij aan het circulaire landbouw, het milieu en voedselveiligheid. 

Foto einde 2 Foto einde 1

Het zuiveringsproces

1. In de overdekte spuitplaats worden de landbouwmachines vanbinnen, maar ook van buiten gereinigd. De spuitplaats heeft een volledig vloeistofdichte vloer om ervoor te zorgen dat al het water opgevangen wordt en niets in het milieu terecht kan komen.

2. In de opvangput wordt, na het reinigen van de machines of (lege) fusten, het met reststoffen, olie en zand verontreinigde spoelwater opgevangen.

3. Het spoelwater bevat sporen van olie. In de olieafscheider wordt het met olie vervuilde spoelwater ontdaan van olieresten.

4. In de zeefbocht wordt het grove organische materiaal gescheiden van het spoelwater. Dit is de eerste stap om vaste verontreinigen te verwijderen.

5. Kleine vaste verontreinigingen zoals fijne zanddeeltjes worden verwijderd met behulp van een doekfilter. Na deze stap is het spoelwater (nagenoeg) vrij van vaste verontreinigen.

6. In een grote silo wordt het spoelwater verdund met water en wordt er een homogeen product van gemaakt. Daarbij wordt de pH geregeld om de afbraak van residuen te stimuleren.

7. De gewasbeschermingsmiddelen worden op moleculair niveau afgebroken met behulp van actieve ozon in de ozon installatie. Afhankelijk van het type verontreiniging zal dit proces enige tijd in beslag nemen. De voortgang van dit proces wordt continue gemeten en zal net zolang duren totdat alle werkzame stoffen zijn afgebroken.

8. De laatste stap in het zuiveringsproces is de zuivering met behulp van een koolstoffilter. Dit om eventuele achtergebleven verontreinigen alsnog uit het spoelwater te halen, voor een maximaal zuiveringsresultaat.

9. Vanwege veiligheidsredenen wordt het water opgevangen in een voorraadtank. Hier wordt het behandeld spoelwater gecontroleerd en geanalyseerd. Afhankelijk van de resultaten zal het spoelwater geloosd worden op het riool of het wordt hergebruikt om weer spuitwerkzaamheden mee uit te voeren.

Heeft dit u aan het denken gezet? Wellicht kunnen wij u verder helpen bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen om zo uw bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen.

‘Samen een passende oplossing’

Voor meer informatie kunt u mailen naar zuiveringen@timmermansagriservice.nl of telefonisch contact opnemen.

Bekijk hieronder waarom wij de zuiveringsinstallatie gebruiken!